Kansalaisopiston koronavirusohjeet kurssilaisille

Kansalaisopiston koronavirusohjeet kurssilaisille (syyslukukausi 2020)

Koronavirustilanne vaikuttaa opiston opetusjärjestelyihin syyslukukaudella. Noudatamme eri viranomaisten antamia ohjeita, muutokset opetusohjelmassa ilmoitettuun ovat siten mahdollisia.

Kiinnitämme erityistä huomiota lähiopetuksen turvalliseen järjestämiseen esimerkiksi muokkaamalla opetusryhmien kokoa ja järjestelemällä tiloja väljemmäksi. On jokaisen tehtävä huomioida muut, huolehtia turvaväleistä sekä hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja muistaa, että opetukseen ei saa osallistua sairaana. Tältä sivulta löytyvät päivittyvät ohjeet kurssilaisille lähiopetukseen osallistumisesta.

Mikäli koronavirustilanne sitä edellyttää, voimme jälleen siirtää osan kursseista etäopetukseen. Mahdollisista muutoksista opetusjärjestelyihin tiedotetaan ensisijaisesti tekstiviestein ja sähköpostilla, joten varmistathan, että ilmoitat ajantasaiset yhteystiedot opistolle kursseille ilmoittautuessa. Lisätietoa saat omalta opettajalta tai opiston toimistoista.

Mikäli lähiopetus joudutaan keskeyttämään eikä etäopetusmahdollisuutta voida järjestää, kurssilaisilta ei peritä täysiä kurssimaksuja syyslukukaudelta.

Henkilö pesee käsiään.

Huolehditaan turvallisesta opiskeluympäristöstä yhdessä!

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet, päänsärky tai haju- ja makuaistin katoaminen (THL). Kurssilaisen tai opettajan ei pidä osallistua lähiopetukseen tai muuhun oppilaitoksen tiloissa järjestettävään toimintaan, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.

Hyvä yskimis- ja käsihygienia ehkäisee tartuntoja. Jokaisen lähiopetukseen saapuvan on ennen opetuksen alkua ja sen jälkeen pestävä kädet kurssitilassa tai sen lähellä olevissa wc-tiloissa. Kädet on pestävä myös aina yskimisen tai aivastamisen jälkeen, ja silloin kun ne ovat näkyvästi likaiset. Yskiessä tai aivastaessa on suu suojattava nenäliinalla tai kyynärtaipeella. Myös käsidesiä on saatavilla.

Opetuksen aikana lähikontakteja on vältettävä ja etäisyys muihin kurssilaisiin on suositeltavaa pitää 1-2 metrissä. Kurssien enimmäisosallistujamäärää on tarpeen mukaan suhteutettu tilojen kokoon. Opetustiloja siivotaan tehostetusti.

Kurssilaiset voivat niin halutessaan käyttää opetuksen aikana kasvomaskeja. Maskit hankitaan itse ja niiden asianmukaisesta hävittämisestä on huolehdittava.

Kurssitoiminnassa suositellaan käytettäväksi omia välineitä niiltä osin kuin se on mahdollista (esim. liikuntatunneilla omat jumppamatot, käsipainot jne., kädentaitojen perustarvikkeet) Yhteiskäytössä oleviin välineisiin kosketaan vain puhtain käsin ja välineitä ei tule vaihtaa kesken tunnin, mikäli mahdollista. Myös puhdistusaineita on saatavilla opetustiloissa.

Toivomme, etteivät ulkomailta palaavat kurssilaiset osallistu opetukseen saman tien matkan päättymisen jälkeen. Karanteeniin määrätyt tai virukselle altistuneet eivät saa osallistua lähiopetukseen tai muuhun toimintaan oppilaitoksen tiloissa. Terveysviranomaiset antavat ajantasaisen ohjeistuksen koronavirustestaamiseen, karanteeneihin ja muihin henkilökohtaiseen terveyteen liittyviin toimenpiteisiin.

Oppiainekohtaisia erityisohjeita:

Pehmeät kädentaidot: Pidä tunneilla mukana oma käsityöpakkaus: nuppineuloja, sakset, mittanauha jne.

Liikunta: Vaihda liikuntavaatteet päälle ja pois mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi kotona. Saavu kurssipaikalla täsmällisesti ja vältä ylimääräistä oleskelua tiloissa, erityisesti silloin kun ennen omaa tuntiasi tai sen jälkeen kokoontuu joku muu ryhmä. Pidä mukanasi pientä pyyhettä, erityisesti kun käytät lainajumppapatjaa. Puhdista patjat ja muut yhteiskäytössä olevat välineet opettajalta saatavilla puhdistusaineilla.

Lasten ryhmät: Kansalaisopiston antamat ohjeet koskevat myös lapsia saattavia ja noutavia huoltajia. Jos sisätiloihin saattaminen tai sieltä noutaminen on välttämätöntä, huolehdi silti turvaväleistä ja hygieniasta.

Jos saat oireita opetuksen aikana:

Jos oireita ilmenee opetuksen aikana, on tiloista poistuttava välittömästi ja konsultoitava terveydenhoitoa mahdollisen koronavirustestauksen tekemiseksi. Noudata terveydenhuollon ammattilaisilta saamiasi ohjeita siitä, milloin opetukseen on turvallista palata. 

Jos olet saanut tartunnan:

Koronavirustartunnan saanut henkilö ei saa osallistua opetukseen tai tulla oppilaitoksen tiloihin vähintään 14 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta. Mikäli oireet jatkuvat pidempään, henkilön on oltava vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin osallistuu lähiopetukseen tai muuhun toimintaan oppilaitoksen tiloissa. Noudata terveydenhuollon ammattilaisilta saamiasi ohjeita.

Opiskele verkossa!

Jos lähiopetukseen osallistuminen huolettaa, on verkko-opiskelu yksi vaihtoehto. Tarjoamme aiempaa enemmän mahdollisuuksia verkko-opiskeluun. Tutustu sekä Vakka-opiston omaan verkkokurssitarjontaan että valtakunnalliseen listaukseen etäopiskelumahdollisuuksista kansalaisopistot.fi-sivustolla.