Koronavirusohjeet kurssilaisille

Päivitetty: 21.4.2021

Kansalaisopiston koronavirusohjeet kurssilaisille

Koronavirustilanne vaikuttaa opiston opetusjärjestelyihin. Noudatamme eri viranomaisten antamia ohjeita, muutokset opetusohjelmassa ilmoitettuun ovat siten mahdollisia.

Kiinnitämme erityistä huomiota lähiopetuksen turvalliseen järjestämiseen esimerkiksi muokkaamalla opetusryhmien kokoa ja järjestelemällä tiloja väljemmäksi. On jokaisen tehtävä huomioida muut ja huolehtia riittävän isoista turvaväleistä sekä hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Tule kurssipaikalla vain terveenä, koronavilkku ladattuna puhelimeen ja käytä kasvomaskia. Tältä sivulta löytyvät päivittyvät ohjeet kurssilaisille lähiopetukseen osallistumisesta.

 

Henkilö pesee käsiään.

Huolehditaan turvallisesta opiskeluympäristöstä yhdessä!

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet, päänsärky tai haju- ja makuaistin katoaminen (THL).

Noudata lähiopetukseen osallistuessa seuraavia ohjeita:

  • Kurssilaisen tai opettajan ei pidä osallistua lähiopetukseen tai muuhun oppilaitoksen tiloissa järjestettävään toimintaan, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.
  • Hyvä yskimis- ja käsihygienia ehkäisee tartuntoja. Pese kädet ennen opetuksen alkua ja sen jälkeen kurssitilassa tai sen lähellä olevissa wc-tiloissa. Kädet on pestävä myös aina yskimisen tai aivastamisen jälkeen, ja silloin kun ne ovat näkyvästi likaiset. Yskiessä tai aivastaessa on suu suojattava nenäliinalla tai kyynärtaipeella. Myös käsidesiä on saatavilla.
  • Vältä lähikontakteja opetuksen aikana ja pidä etäisyys muihin kurssilaisiin vähintään 2 metrissä. Kurssien enimmäisosallistujamäärää on tarpeen mukaan suhteutettu tilojen kokoon. Opetustiloja siivotaan tehostetusti.
  • Käytä kasvomaskia ja huolehdi, että käytetyt maskit eivät jää opetustiloihin lojumaan. Lasten ja nuorten osalta noudatetaan koulujen antamia maskisuosituksia. 
  • Käytä kurssitoiminnassa omia välineitä niiltä osin kuin se on mahdollista (esim. liikuntatunneilla omat jumppamatot, käsipainot jne., kädentaitojen perustarvikkeet) Yhteiskäytössä oleviin välineisiin kosketaan vain puhtain käsin ja välineitä ei tule vaihtaa kesken tunnin jos mahdollista. Myös puhdistusaineita on saatavilla opetustiloissa.
  • Lataa puhelimeen Koronavilkku.
  • Toivomme, etteivät ulkomailta palaavat kurssilaiset osallistu opetukseen saman tien matkan päättymisen jälkeen. Karanteeniin määrätyt tai virukselle altistuneet eivät saa osallistua lähiopetukseen tai muuhun toimintaan oppilaitoksen tiloissa. Terveysviranomaiset antavat ajantasaisen ohjeistuksen koronavirustestaamiseen, karanteeneihin ja muihin henkilökohtaiseen terveyteen liittyviin toimenpiteisiin.

Oppiaine- tai tilakohtaisia erityisohjeita:

Pehmeät kädentaidot: Pidä tunneilla mukana oma käsityöpakkaus: nuppineuloja, sakset, mittanauha jne.

Liikunta: Vaihda liikuntavaatteet päälle ja pois mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi kotona. Saavu kurssipaikalla täsmällisesti ja vältä ylimääräistä oleskelua tiloissa, erityisesti silloin kun ennen omaa tuntiasi tai sen jälkeen kokoontuu joku muu ryhmä. Pidä mukanasi pientä pyyhettä, erityisesti kun käytät lainajumppapatjaa. Puhdista patjat ja muut yhteiskäytössä olevat välineet opettajalta saatavilla puhdistusaineilla.

Lasten ryhmät: Kansalaisopiston antamat ohjeet koskevat myös lapsia saattavia ja noutavia huoltajia. Huoltajat eivät saa viettää aikaa Vakka-opiston tiloissa.

Pohitullin koulun päiväryhmät (klo 8-14) Uudessakaupungissa: Opiston tiloihin saa kulkea vain ja ainoastaan kansalaisopiston luokkia lähimpänä olevasta ulko-ovesta eli keskikäytävän kautta. Samoin kansalaisopiston kurssilaisten ja opettajien käytettävissä ovat ainoastaan kyseisellä vihreällä käytävällä olevat wc-tilat. Jos ulko-ovella on ruuhkaa, odota että koulun oppilaat ovat siirtyneet välitunnille tai luokkatiloihinsa. Tunneille on saavuttava täsmällisesti niin, että siirtyminen omaan luokkaan suoraan ulko-ovelta on mahdollista, käytävässä ei siis saa oleskella. Ota myös ulkovaatteet ja muut tavarat mukaan luokkatilaan. Vältä kontakteja yhtenäiskoulun oppilaisiin ja henkilökuntaan. Näillä ohjeilla varmistamme kaikille turvallisen osallistumisen kursseille yhteistyössä koulun kanssa.  

Jos saat oireita opetuksen aikana:

Jos oireita ilmenee opetuksen aikana, on tiloista poistuttava välittömästi ja konsultoitava terveydenhoitoa mahdollisen koronavirustestauksen tekemiseksi. Noudata terveydenhuollon ammattilaisilta saamiasi ohjeita siitä, milloin opetukseen on turvallista palata. 

Jos olet saanut tartunnan:

Koronavirustartunnan saanut henkilö ei saa osallistua opetukseen tai tulla oppilaitoksen tiloihin ennen karanteeniajan päättymistä. Noudata terveydenhuollon ammattilaisilta saamiasi ohjeita.

Opiskele verkossa!

Jos lähiopetukseen osallistuminen huolettaa, on verkko-opiskelu yksi vaihtoehto. Tarjoamme aiempaa enemmän mahdollisuuksia verkko-opiskeluun. Tutustu sekä Vakka-opiston omaan verkkokurssitarjontaan että valtakunnalliseen listaukseen etäopiskelumahdollisuuksista kansalaisopistot.fi-sivustolla.

Jos koronavirustilanne sitä edellyttää, järjestämme etäopetusta soveltuvin osin. Mahdollisista muutoksista opetusjärjestelyihin tiedotetaan ensisijaisesti tekstiviestein ja sähköpostilla, joten varmistathan, että ilmoitat ajantasaiset yhteystiedot opistolle kursseille ilmoittautuessa. Lisätietoa saat omalta opettajalta tai opiston toimistoista.