Tiedote kurssimaksupalautuksista, kevät 2020

Tiedote: Vakka-opiston kurssimaksujen palautus koronaviruksen takia keskeytyneen opetuksen osalta

Vakka-opiston lähiopetus on ollut keskeytyksissä 13.3. lähtien, minkä seurauksena moni kurssi jäi kesken ja vielä alkamattomia kursseja on jouduttu perumaan. Opiston ylläpitäjän Laitilan kaupunginhallitus on päättänyt kurssimaksujen palautuksesta seuraavaa (30.3.):

Kurssimaksut hyvitetään jäljellä olevien tapaamiskertojen tuntimäärien suhteessa, kuitenkin niin, että alle 15 e palautuksia ei makseta. (Useimpien kurssien kohdalla tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kurssista on jäänyt tai jää pitämättä yli kolmasosa oppitunneista.)

Peruuntuneista, jo maksetuista lyhytkursseista palautetaan koko maksu.

Jos lyhytkurssi on jäänyt kesken ja siitä on pitämättä yli puolet, palautetaan koko maksu. Yli puolenvälin ehtineiden lyhytkurssien maksut palautetaan, jos palautettava maksu on vähintään 15 e laskettuna jäljellä olevien opetustuntien suhteessa. Lyhytkurssilla tarkoitetaan alle lukukauden mittaista kurssia.

Verkossa jatkuvista kursseista ei lähtökohtaisesti suoriteta palautusta. Jos verkko-opintoihin osallistuminen ei ole mahdollista esimerkiksi tarvittavan etäopiskeluvälineen puuttumisen vuoksi, palautusta voi pyytää. Tällöinkin kurssimaksu hyvitetään vain, jos palautettava maksu on vähintään 15 e laskettuna jäljellä olevien opetustuntien suhteessa.

Joidenkin kurssien kohdalla pitämättä jääneiden tuntien lisääminen syksyn 2020 opetukseen on mahdollista, opisto kuitenkin pidättää oikeuden näihin muutoksiin.

Opiston toimistot käyvät kaikki kevään kurssit läpi ja tarkastavat kurssit, joilla palautuksia muodostuu. Kurssilaisten ei tarvitse itse ottaa yhteyttä toimistoon. Kurssimaksujen palautus tapahtuu seuraavasti:

  1. Jo laskutettujen tai ilmoittautumisen yhteydessä maksettujen kurssien osalta toimistosta otetaan yhteyttä niihin kurssilaisiin, joiden kurssimaksuihin kohdistuu palautus. Tässä yhteydessä kurssilaisia pyydetään toimittamaan tilinumero palautusta varten.
  2. Vielä laskuttamattomien kurssien kohdalla hyvitys lasketaan automaattisesti osaksi laskun loppusummaa.