OPISTOAKATEMIA 2017-2018

Vakka-opisto on mukana Opetushallituksen rahoittamassa laatu- ja kehittämishankkeessa, jossa tavoitteena on innovoida ja käyttöönottaa OpistoAkatemia yhteistyöopistojen etäluentojen tarjonnan ja muun verkko-opetuksen yhteistyömuodoksi.

Hankkeessa opistoihin on keväällä 2018 hankittu Peda.net -verkko-oppimisympäristö, joka vähitellen otetaan laajamittaiseen käyttöön verkkomateriaalin alustana.

Projektiin osallistuvat Keravan Opisto, Vakka-Suomen kansalaisopisto sekä Loimaan työväenopisto, joista viimeksi mainittu toimii hankkeen koordinaattorina. Hanke on käynnistynyt elokuussa 2017 ja se päättyi vuoden 2018 lopussa.