AVOIN KORKEAKOULUOPETUS

korkeakouluopetus

Avoin korkeakoulu tarjoaa kaikille kiinnostuneille mahdollisuuksia osallistua korkeakoulujen tutkintovaatimusten mukaisiin opintoihin. Avoimessa korkeakoulussa voi opiskella iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opintoja voi valita oman kiinnostuksen mukaan, esimerkiksi voi laajentaa yleissivistystä, kehittää ammatillista osaamista, pätevöityä työelämässä tai valmentautua korkeakoulujen pääsykokeisiin. Avoimet korkeakouluopinnot soveltuvat myös tutkintojen täydentämiseen. Joustavat opetusmuodot ja suoritustavat soveltuvat aikuisopiskelijoiden erilaisiin elämäntilanteisiin.

  • Vakka-opistossa järjestettävä Turun yliopiston avoin yliopisto-opetus, tutustu opetustarjontaan
  • Voit suorittaa kotipaikkakunnallasi Turun yliopiston avoimen yliopiston opintoja myös verkkoa hyödyntäen, tutustu opetustarjontaan
  • Lisäksi Turun ammattikorkeakoulla on avoimen kurssitarjontaa. Linkki koulutukseen tulossa myöhemmin
  • Suomen kaikkien yliopistojen avoin yliopisto-opetus, tutustu koko opetustarjontaan
  • Osa ammattikorkeakoulujen tarjoamasta avoin AMK –opinnoista, tutustu opetustarjontaan

Avoimen yliopiston väylä ja muut erillisvalintamahdollisuudet

Avoimen yliopiston opiskelija voi suorittaa opintoja myös ns. avoimen yliopiston väylää varten: avoimessa yliopistossa suo­ritetut opinnot antavat mahdollisuuden hakeutua yliopistoon erillisvalinnan kautta. Avoimen yliopiston väylä sopii hyvin niille, jotka ha­luaisivat yliopistotutkinnon, mutta joilla on esimerkiksi työn tai perheen takia tarvetta yksilöllisin opintopolkuihin ja omassa tahdissa opiskeluun. Kansalaisopistojen kautta opinnot tulevat omalle paikkakunnalle, helpommin saavutettaviksi, ja opiskelu tapahtuu iltaisin ja viikonloppuisin. Tutkintoon tähtäävien kannattaa tutustua myös muihin mahdollisuuksiin hyödyntää avoimen yliopiston opintoja korkeakoulujen erillisvalinnoissa. Lisätietoa avoimen yliopiston väylästä ja hakuohjeista, ks.

Turun yliopisto: avoimen yliopiston väylä http:avoin.utu.fi/tutkinto/

Ilmoittautuminen

Vakka-opistossa järjestettäviin avoimen yliopiston opintoihin ilmoittaudutaan ensin opistolle verkkolomakkeella (www.vakkaopisto.fi, kohta ilmoittautuminen tai suoraan tästä linkistä) tai puhelimitse (02) 8501 6273 tai (02) 8451 5266.

Kun avoimen yliopiston opintojakson toteutuminen Vakka-opistossa on varmistunut, opiskelijan pitää ilmoittautua itse myös Turun yliopiston avoimeen yliopistoon.

Lukuvuonna 2016-17 Vakka-Suomen kansalaisopistossa ei ole tarjolla avointa korkeakouluopetusta opiston järjestämänä.

Pelkästään verkossa suoritettaviin opintoihin ilmoittaudutaan suoraan ko. korkeakouluun.

Lisätietoa Vakka-Suomen kansalaisopiston avoimen yliopiston opinnoista: Suunnittelija Piia Allén 0440 750 856, piia.allen(at)vakkaopisto.fi (korvaa (at) @-merkillä)

Lisätietoja avoimesta korkeakouluopetuksesta:

Turun yliopisto, katso myös Turun kauppakorkeakoulu

Åbo Akademi

Turun AMK, avoin AMK