Päivitetty: 28.6.2024

Osaamisperusteiset kurssit

Vapaan sivistystyön koulutuksissa saavutettavan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen helpottamiseksi tehty lakimuutos mahdollistaa, että kansalaisopistot ja muut vapaan sivistystyön oppilaitokset voivat halutessaan järjestää osaamisperusteisesti toteutettuja kursseja. Näiden kurssien suoritustiedot voidaan viedä opiskelijoiden muiden koulutustietojen tapaan osaksi kansallista, eri koulutusasteiden opintosuoritukset ja tutkintotiedot sisältävää Koski-tietovarantoa. Näin kansalaisopistoissa saavutettu osaaminen on aiempaa helpommin yksilön hyödynnettävissä. Suoritusmerkinnän avulla voit osoittaa osaamisesi esimerkiksi työelämässä tai jatko-opinnoissa.

Vakka-opiston lukuvuoden 2024-2025 tarjonnassa on jälleen useampia kursseja, joiden sisältö noudattaa osaamisperusteisuutta. Osaamisperusteiset kurssit pitävät sisällään tarkat kurssisisältöjen ja toteutuksen kuvaukset, osallistujan uudenlaisen aktivointimahdollisuuden sekä osaamisen arvioinnin. Lisäksi tieto hyväksytystä suorituksesta tallennetaan opiskelijan suostumuksella opiston toimesta valtakunnalliseen Koski-tietovarantoon, josta löytyvät kaikkien kansalaisten opintosuoritukset.

Osaamisperusteisille kursseille voi kuka tahansa osallistua myös normaalisti, samalla tavoin kuin opiston muillekin kursseille, ilman suoritusmerkinnän suorittamista. Opintopistekurssin alussa selvitetään, ketkä haluavat suorittaa kurssin niin, että osaaminen arvioidaan kurssin lopussa. Näiden kurssilaisten kanssa käydään tarkemmin läpi, mitä kurssin suorittaminen osaamisperusteisesti heiltä edellyttää.

 

Opintopistekurssi-logo

Vakka-opiston osaamisperusteiset kurssit löytyvät tästä linkistä: https://uusi.opistopalvelut.fi/vakkaopisto/fi

 

Mallilomakkeet:

Vakka-opisto – Osaamisperusteisuus – Ohje opiskelijoiden informoimisen Koski-palvelusta 17012024

Vakka-opisto – Suostumus Vapaan sivistystyön koulutuksen suoritustietojen tallentamiseen osaksi Koskirekisteriä 17012024