Päivitetty: 4.5.2023

Vakka-Suomen kansalaisopistolla on kestävän tulevaisuuden sertifiointi

 kestävän kehityksen sertifikaatin logi englanniksikestävän kehityksen sertifikaatin logo

Kestävä tulevaisuus Vakka-opistossa

Vakka-opistolla on valtakunnallinen Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti. Sertifiointi on OKKA-säätiön ylläpitämä järjestelmä, joka tarjoaa arviointityökaluja, materiaaleja, neuvontaa ja koulutusta koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen työn tueksi. Järjestelmä perustuu kestävän tulevaisuuden kriteereihin, jotka kannustavat henkilöstöä ja opiskelijoita arvioimaan ja kehittämään yhdessä oppilaitoksen toimintaa. Kestävän tulevaisuuden kriteerien avulla oppilaitos voi rakentaa oman kestävän kehityksen ohjelman. Ne mahdollistavat myös toiminnan ulkoisen arvioinnin ja sertifioinnin, ja ovat yhteensopivia oppilaitosten laatutyökalujen kanssa. Sertifiointi on suunnattu peruskouluille, lukioille, ammatillisille oppilaitoksille ja vapaan sivistystyön oppilaitoksille. Järjestelmän työkaluja ovat hyödyntäneet useat sadat oppilaitokset Vakka-Suomen kansalaisopiston lisäksi.

Vakka-opistolle myönnettiin kestävän kehityksen sertifikaatti ensimmäisen kerran keväällä 2016. Sertifikaatti tulee uusia kolmen vuoden välein ja viimeisin uusinta tehtiin vuodenvaihteessa 2022-2023. Vapaan sivistystyön lisäksi sertifikaatti laajennettiin Vakka-opistossa koskemaan myös taiteen perusopetusta. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen on opiston päämääränä ja se halutaan pitää näkyvänä ja pysyvänä osana opiston kaikkea toimintaa: opetusta, toimintakulttuuria ja johtamista. Kursseilla tämä näkyy mm. kurssi- ja luentoaiheina, materiaalivalintoina ja sähköisten viestimien suosimisena. Lisäksi kulttuurisen ja sosiaalisen kestävyyden ulottuvuudet näkyvät mm. yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistämisenä sekä kulttuuriperinteen ja paikallishistorian läsnäolona.

Lisää tietoa kestävän kehityksen sertifikaatista