Opetusministeriön laatupalkinto v. 2009

Opetusministeriön laatupalkinto Vakka-Opistolle

Opetusministeriö on myöntänyt Vakka-Suomen kansalaisopistolle vuoden 2009 valtakunnallisen laatupalkinnon.

Kansalaisopistot voivat saada laatupalkinnon tunnustuksena toimintansa ja tulostensa laadusta, niiden jatkuvasta kehittämisestä sekä esimerkillisestä työstä vapaan sivistystyön edistämiseksi. Laatupalkinnon myöntäminen perustuu kansalaisopiston oman toiminnan kirjalliseen kuvaukseen ja arviointiryhmän tekemään ulkoiseen arviointiin.

Kansalaisopistojen laatupalkintokilpailun vuoden 2009 erityisteemana oli opiston kulttuurivaikuttavuus, millä Vakka-opiston tapauksessa tarkoitetaan paikalliskulttuurin tukemista ja edistämistä opiston näkökulmasta.

Vakka-opiston hakemus kohdistui toisaalta suureen kulttuurivaikuttavuuteen omalla toimialueellaan, toisaalta paikallisen perinteen ja kulttuurin vaalimiseen. Eräänä hakukriteerinä oli kahdesta erilaisesta ja erilaisen taustan omaavasta kansalaisopistosta muodostetun seutukunnallisen kansalaisopiston onnistunut liikkeellelähtö.

Vakka-Suomen kansalaisopisto on toiminut vuoden 2007 alusta lähtien, mutta sen edeltäjillä (Uudenkaupungin kansalaisopisto, per. 1919 ja Laitilan-Pyhärannan kansalaisopisto, per. 1961) on jo vuosikymmenien perinteet, olihan Uudenkaupungin kansalaisopisto Suomen 10. vanhin kansalaisopisto.

Tällä hetkellä Vakka-Suomen kansalaisopiston osakaskuntina toimivat Vakka-Suomen seutukunnan kaikki kuusi kuntaa. Laitilan kaupunki on tehdyn sopimuksen mukaisesti Vakka-opiston ylläpitäjä. Opiston hallinnosta vastaa Laitilan kaupunginhallituksen alainen johtokunta, jossa on yhteensä 8 jäsentä (Laitilasta ja Uudestakaupungista 2, muista osakaskunnista 1 jäsen).

Vakka-Suomen kansalaisopisto järjestää toiminta-alueensa asukkaille monipuolista vapaan sivistystyön koulutusta ja mahdollisuuksia oppimiseen ja omaehtoiseen itsensä kehittämiseen. Vakka-opisto järjestää tavoitteellista, monipuolista harrastepohjaista aikuisopetusta sekä taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta sekä avointa korkeakouluopetusta.

Kansalaisopiston laajan toiminta-alueen eri osissa on mahdollista painottaa erilaisia oppiaineita. Koko opiston mittakaavassa painopistealueina ovat käden taidot, taideaineet ja liikunta, minkä lisäksi voidaan painottaa kielten, tietotekniikan ja yhteiskunnallisten aineiden koulutusta. Tärkeinä koulutustehtävinä ovat tietoyhteiskunnan vaatimien perustaitojen lisääminen sekä yleisten kansalaisyhteiskunnan valmiuksien kehittäminen.

Vuosittain opetusta järjestetään n. 15 500 tuntia n. 730 eri kurssilla. Opiskelijoita (eri henkilöitä) on vuosittain noin 6000, kursseille osallistuneita lähemmäs 12 000. Opetusta järjestetään pitkälti yli sadassa toimipaikassa jopa 250 opettajan ja luennoitsijan voimin.

Palkinto on kunnianosoitus paitsi kaikille opistossa työskenteleville, niin päätoimiselle henkilökunnalle kuin tuntiopettajillekin sekä myös erittäin aktiiviselle ja runsaslukuiselle opiskelijajoukolle.

Palkinnot jaettiin Lahdessa Kansalaisopistojen liiton Tammiseminaarissa 21.–22.1.2010.

Muut palkitut opistot olivat Perhonjokilaakson kansalaisopisto (Veteli), Siilinjärven-Maaningan kansalaisopisto sekä Vantaan aikuisopisto.

Ks. myös Opetusministeriön tiedote:

http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2010/01/kansalaisopistot_laatupalkinnot.html?lang=fi

Sivistys.net –tiedote:

http://www.sivistys.net/uutiset/strategiatyo_toi_laatupalkintoja.html