Päivitetty: 21.12.2021

Vakka-Suomen kansalaisopisto

kartta Vakka-Suomesta eli opiston toimialueesta

Vakka-Suomen kansalaisopisto aloitti toimintansa 1.1.2007. Aikaisemmat Laitilan-Pyhärannan kansalaisopisto ja Uudenkaupungin kansalaisopisto yhdistyivät uudeksi kansalaisopistoksi. Vakka-opiston osakaskuntia ovat Laitila, Uusikaupunki, Pyhäranta, Taivassalo, Kustavi ja Vehmaa, joista Laitila on ylläpitäjäkunta.

Vakka-opisto järjestää toiminta-alueensa asukkaille monipuolista vapaan sivistystyön koulutusta, joka tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Opiston toiminta perustuu opiskelijan omien lähtökohtien ja valintojen kunnioittamiseen. Vapaa sivistystyö luo edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle ja antaa valmiuksia sekä elämää yleensä että työelämää varten. Lisäksi Vakka-opisto järjestää taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan kuvataiteessa (Uusikaupunki), kädentaidoissa (Laitila) ja teatteritaiteessa (Uusikaupunki ja Laitila).

Vakka-opistolla on oma 8-jäseninen johtokunta, joka toimii suoraan Laitilan kaupunginhallituksen alaisuudessa. Jäsenet jokaisesta osakaskunnasta vaihtuvat valtuustokausittain. Johtokunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii opiston rehtori Tomi Kangas.

 

Toimipisteet

Vakka-Suomen kansalaisopistolla on toimistot sekä Laitilassa että Uudessakaupungissa. Näissä molemmissa palvellaan koko toiminta-alueen asukkaita. Lisäksi Taivassalon koulutoimistossa ja Kustavin KyläKonttorissa voi hoitaa kansalaisopiston toimintaan liittyviä asioita. Opiston sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi(at)vakkaopisto.fi tai toimisto(at)vakkaopisto.fi  (korvaa (at) @-merkillä)

Laitilan toimiston yhteystiedot löytyvät Laitilan toimiston ja osaston yhteystiedot -sivulta.

Uudenkaupungin toimiston yhteystiedot löytyvät Uudenkaupungin toimiston ja osaston yhteystiedot -sivulta.

Kustavin KyläKonttorin yhteystiedot löytyvät Kustavin osaston yhteystiedot -sivulta