Koronavirusohjeet kurssilaisille

Päivitetty: 13.1.2022

Kansalaisopiston koronavirusohjeet kurssilaisille

Koronavirustilanne vaikuttaa opiston opetusjärjestelyihin. Noudatamme eri viranomaisten antamia ohjeita, muutokset opetusohjelmassa ilmoitettuun ovat siten mahdollisia.

Kiinnitämme erityistä huomiota lähiopetuksen turvalliseen järjestämiseen esimerkiksi muokkaamalla opetusryhmien kokoa ja järjestelemällä tiloja väljemmäksi. On jokaisen tehtävä huomioida muut ja huolehtia riittävän isoista turvaväleistä sekä hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Tule kurssipaikalla vain terveenä, koronavilkku ladattuna puhelimeen ja käytä kasvomaskia. Tältä sivulta löytyvät päivittyvät ohjeet kurssilaisille lähiopetukseen osallistumisesta.

Vakka-Suomen kansalaisopiston aikuisryhmien opetus siirretään OKM:n suosituksen mukaisesti etäopetukseksi 31.1.2022 saakka. OKM:n suosituksen mukaisesti välttämätöntä opetusta voidaan kuitenkin antaa lähiopetuksena, mm. maahanmuuttajien luku-ja kirjoitustaidon koulutusta.
Vakka-Suomen kansalaisopiston osalta myös lasten ryhmien opetusta voidaan antaa lähiopetuksena.
Käytännössä Vakka-Suomen kansalaisopiston aikuisten kurssitoiminnan osalta 28.12.2021-31.1.2022 välisenä aikana katsotaan kurssikohtaisesti kunkin kurssin osalta erikseen, siirretäänkö opetus etäopetukseen vai siirretäänkö kevätlukukauden aloitusta alkamaan kyseisen kurssin osalta lähiopetuksena vasta 31.1.2022 jälkeen.

Tarkempia tietoja:
Laitilan kaupungin koronalinjaukset
VSSHP:n koronatiedotteet
OKM:n ja THL:n ohje opetuksen järjestämiseen vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 22.12.2021 lähtien

 

Henkilö pesee käsiään.

Huolehditaan turvallisesta opiskeluympäristöstä yhdessä!

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet, päänsärky tai haju- ja makuaistin katoaminen (THL).

Noudata lähiopetukseen osallistuessa seuraavia ohjeita:

  • Kurssilaisen tai opettajan ei pidä osallistua lähiopetukseen tai muuhun oppilaitoksen tiloissa järjestettävään toimintaan, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.
  • Hyvä yskimis- ja käsihygienia ehkäisee tartuntoja. Pese kädet ennen opetuksen alkua ja sen jälkeen kurssitilassa tai sen lähellä olevissa wc-tiloissa. Kädet on pestävä myös aina yskimisen tai aivastamisen jälkeen, ja silloin kun ne ovat näkyvästi likaiset. Yskiessä tai aivastaessa on suu suojattava nenäliinalla tai kyynärtaipeella. Myös käsidesiä on saatavilla.
  • Vältä lähikontakteja opetuksen aikana ja pidä etäisyys muihin kurssilaisiin vähintään 2 metrissä. Kurssien enimmäisosallistujamäärää on tarpeen mukaan suhteutettu tilojen kokoon. Opetustiloja siivotaan tehostetusti.
  • Käytä kasvomaskia ja huolehdi, että käytetyt maskit eivät jää opetustiloihin lojumaan. Lasten ja nuorten osalta noudatetaan koulujen antamia maskisuosituksia – 9.12.2021 lähtien on voimassa Laitilan kaupungin päätös käyttää maskia kaikilla yli 7-vuotiailla, myös harrastustoiminnassa eli opistonkin kursseilla. 
  • Käytä kurssitoiminnassa omia välineitä niiltä osin kuin se on mahdollista (esim. liikuntatunneilla omat jumppamatot, käsipainot jne., kädentaitojen perustarvikkeet) Yhteiskäytössä oleviin välineisiin kosketaan vain puhtain käsin ja välineitä ei tule vaihtaa kesken tunnin jos mahdollista. Myös puhdistusaineita on saatavilla opetustiloissa.
  • 16.11.2021 lähtien Lounais-Suomen aluehallintovirasto AVI:n päätöksellä edellytetään koronapassin esittämistä yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa. Lataa koronapassi puhelimeesi tai tulosta se paperille opiston henkilökunnalle esitettäväksi.
  • Lounais-Suomen AVI:n 9.12.2021 tekemän päätöksen myötä koronapassia edellytetään 10.12.2021 lähtien opiston järjestämissä, yli 20 hengen yleisötilaisuuksissa.
  • Toivomme, etteivät ulkomailta palaavat kurssilaiset osallistu opetukseen saman tien matkan päättymisen jälkeen. Karanteeniin määrätyt tai virukselle altistuneet eivät saa osallistua lähiopetukseen tai muuhun toimintaan oppilaitoksen tiloissa. Terveysviranomaiset antavat ajantasaisen ohjeistuksen koronavirustestaamiseen, karanteeneihin ja muihin henkilökohtaiseen terveyteen liittyviin toimenpiteisiin.

Jos saat oireita opetuksen aikana:

Jos oireita ilmenee opetuksen aikana, on tiloista poistuttava välittömästi ja konsultoitava terveydenhoitoa mahdollisen koronavirustestauksen tekemiseksi. Noudata terveydenhuollon ammattilaisilta saamiasi ohjeita siitä, milloin opetukseen on turvallista palata. 

Jos olet saanut tartunnan:

Koronavirustartunnan saanut henkilö ei saa osallistua opetukseen tai tulla oppilaitoksen tiloihin ennen karanteeniajan päättymistä. Noudata terveydenhuollon ammattilaisilta saamiasi ohjeita.

Opiskele verkossa!

Jos lähiopetukseen osallistuminen huolettaa, on verkko-opiskelu yksi vaihtoehto. Tarjoamme aiempaa enemmän mahdollisuuksia verkko-opiskeluun. Tutustu sekä Vakka-opiston omaan verkkokurssitarjontaan että valtakunnalliseen listaukseen etäopiskelumahdollisuuksista kansalaisopistot.fi-sivustolla.

Jos koronavirustilanne sitä edellyttää, järjestämme etäopetusta soveltuvin osin. Mahdollisista muutoksista opetusjärjestelyihin tiedotetaan ensisijaisesti tekstiviestein ja sähköpostilla, joten varmistathan, että ilmoitat ajantasaiset yhteystiedot opistolle kursseille ilmoittautuessa. Lisätietoa saat omalta opettajalta tai opiston toimistoista.