Tiedote kurssimaksupalautuksista, kevät 2021

Päivitetty: 8.6.2021

Vakka-opiston kurssimaksujen palautus koronaviruksen takia keskeytyneen opetuksen osalta

Kurssilaisilla, jotka ovat ilmoittautuneet koko lukuvuoden 2020-2021 kestäville kursseille, on mahdollisuus saada kurssimaksupalautusta kevätlukukauden osuuden verran. Palautuksen edellytyksenä on, että  kurssi ei ole koronapandemian vuoksi käynnistynyt lainkaan kevätlukukauden 2021 aikana.

Maksupalautusta voivat saada myös ne, joiden kurssi on opetusohjelmassa ilmoitetuista tiedoista poiketen jatkunut etäopetuksessa, mutta osallistujalla ei ole ollut perustellusta syystä mahdollisuutta osallistua etäopetukseen. Perusteltu syy on esimerkiksi tarvittavan laitteen tai Internet-yhteyden puuttuminen.

Jos kurssitoiminnan rajoituksia poistetaan ja kurssi on tarkoituksenmukaista käynnistää lähiopetuksena vielä kuluvan kevätlukukauden aikana, kurssimaksusta palautetaan kevätlukukaudella pitämättä jääneiden kurssikertojen suhteellinen osuus.

Huom! Alle 10 euron maksuja ei palauteta. Myöskään Smartumilla maksettuja maksuja ei voida palauttaa, vaan ne on käytettävä seuraavan lukuvuoden kursseihin.

Maksupalautusta on pyydettävä 31.5. mennessä. Se maksetaan edellä mainituin ehdoin noin 2-3 viikon kuluessa.

Pyydä kurssimaksupalautusta näin:

  1. Lähetä vapaamuotoinen sähköposti toimiston sähköpostiosoitteeseen toimisto@vakkaopisto.fi ja ilmoita nimesi, kurssin nimi sekä tilinumero, jolle palautus maksetaan.
  2. Soita jompaankumpaan toimistoon puhelinnumeroihin 040 535 6822 / Laitila tai 050 420 5266 / Uusikaupunki. Toimistot palvelevat ma-pe klo 9-16 (lounas 12-13).

Kansalaisopiston rehtori on tehnyt asiassa viranhaltijapäätöksen. Tarvittaessa lisätiedot vs. rehtori Jussi Kauranen, puh. 0505433564.