VAKKA-OPISTON HANKETOIMINTA

Opisto on vuosien mittaan ollut mukana useissa erilaisissa EU- tai kansallisesti rahoitetuissa hankkeissa opiston kehittämistoiminnan tehostamiseksi.

Tällä hetkellä käynnissä olevat hankkeet:

Vakka-opisto Heading for Europe

Oppivat opistot

UMAKO-koulutus

Vapaa sivistystyö muutoksen tekijänä

 

Päättyneitä hankkeita (nämä toimineet v. 2007-2018 välisenä aikana):