Tietoja opiskelijalle

kurssilaisia tutkimassa kuvia

Osallistumisoikeus

Vakka-Suomen kansalaisopisto toimii kuuden osakaskunnan alueella. Tämä tarkoittaa sitä, että alueen asukkaana voit lähteä haluamallesi Vakka-opiston kurssille riippumatta siitä, missä se järjestetään. Kaikki kurssit ovat kaikkien toimialueen asukkaiden hyödynnettävissä. Myöskään muiden paikkakuntien asukkaiden osallistumisoikeutta ei ole rajoitettu.

Kurssimaksut

Kurssimaksut ovat pääsääntöisesti lukuvuosikohtaisia, ainoastaan joillakin yksittäisillä lähinnä lapsille suunnatuilla kursseilla voidaan vielä käyttää lukukausimaksuja. Kurssimaksut ovat aina kurssi- ja opintopiirikohtaisia ja ne on mainittu kunkin kurssin kohdalla.

Kurssimaksua ei palauteta, mikäli opiskelija itse lopettaa kurssin.

Kansalaisopisto pidättää oikeuden kurssimaksujen muutokseen.

Kurssimaksu ei yleensä kata oppimateriaaleja, kursseihin liittyviä retkiä eikä todistuksia.

Opiskelija voi yleensä osallistua kurssille maksutta yhteen kokoontumiskertaan. Poikkeuksena ovat mm. lyhyt- ja erikoiskurssit sekä kaikki atk-kurssit. Näiden kohdalla maksuvelvoite astuu voimaan heti ensimmäisellä osallistumiskerralla. Nämä poikkeukset on mainittu kurssitiedoissa tunnuksella LYHYTKURSSI tai ERITYISKURSSI.

Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssimaksun. Kurssimaksu maksetaan ensisijaisesti verkkopankissa ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli verkkomaksu ohitetaan, lähetetään kurssista automaattisesti lasku myöhemmin kotiin. Lasku lähetetään jonkin ajan kuluttua kurssin alkamisesta, mikäli kurssia ei ole maksettu muilla maksutavoilla. Mikäli maksat kurssin SporttiPassilla tai KulttuuriPassilla on kurssimaksu maksettava 14 vuorokauden sisällä kurssin alkamisesta. Laskutuksen jälkeen SporttiPassilla tai KulttuuriPassilla ei voi enää maksaa. Maksamattomat kurssimaksut siirtyvät eräpäivän jälkeen perintäyhtiölle.

Yksittäisten luentojen maksut kerätään yleensä käteisellä paikan päällä.

Huom! Vakka-opistolla on oikeus periä 15 euron toimistomaksu, mikäli opiskelija jättää tulematta ilmoittautumalleen lyhytkurssille eikä peru osallistumistaan viimeistään 5 päivää ennen kurssin alkamista.

Opintosetelikursseja eläkeläisille, työttömille ja maahanmuuttajille

Opetushallitus on myöntänyt Vakka-opistolle 17 000 euron määrärahan käytettäväksi opintoseteleihin lv. 2020-2021 aikana. Ohjelmassa on erityisiä opintosetelikursseja (merkitty ko. kurssin kohdalle), joille osallistuvat saavat automaattisesti 50 % alennusta normaalista, ohjelmaan merkitystä kurssimaksusta. Osastoissa opintosetelikurssit on jaettu suhteessa niissä toteutettavan opetuksen määrään. Kurssit on valittu huomioiden mahdollisimman hyvin Opetushallituksen määrittelemät kohderyhmät (työttömät, eläkeläiset, seniorit eli kaikki yli 63-vuotiaat, maahanmuuttajat sekä uutena kohderyhmänä oppimisvaikeuksia kokevat eli erityisryhmät) sekä opiston omat painopistealueet ja kehittämislinjaukset.

Kurssien käynnistyminen

Kurssien käynnistyminen edellyttää tiettyä määrää etukäteen määräpäivään mennessä ilmoittautuneita kurssilaisia. Vähimmäismäärä vaihtelee jonkin verran osastoittain, ollen Laitilassa ja muissa osastoissa yleensä 7 ja Uudessakaupungissa 8. Jos ilmoittautuneita on minimimäärää vähemmän, kurssi joudutaan peruuttamaan. Mahdollisista peruuntumisista ilmoitetaan aina asianomaisille.

Vakuutukset

Kaikkien opiskelijoiden on itse huolehdittava vakuutusturvastaan opintoryhmissä mahdollisesti sattuvien vahinkojen varalta.