Päivitetty: 22.6.2020

Lemon-hanke

1.1.2009-31.12.2011

Learning Communities of Modern Liberal Adult Education – LEMON

Vakka-opisto on ollut mukana kolmivuotisessa Euroopan unionin Central Baltic Interreg IV A -ohjelman rahoittamassa Lemon-hankkeessa, jonka tarkoituksena oli uudistaa vapaan sivistystyön oppilaitosten toimintaa, luoda uusia kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja ja kehittää oppilaitoksista aikaansa seuraavia uusia oppimismenetelmiä hyödyntäviä oppimiskeskuksia. Tavoitteeseen oli tarkoitus päästä kouluttamalla henkilökuntaa, uusimalla toimintamalleja, verkostoitumalla ja luomalla kontakteja eri tahojen kanssa. Hankkeessa oli mukana kuusi opistoa Suomesta ja viisi Virosta sekä kummastakin maasta yksi järjestö ja sitä hallinnoi Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Hanke järjesti oman toiminnan kehittämisen lisäksi tilaisuuksia paikallisten yhteistyötahojen kanssa erilaisille kohderyhmille.

Lemon-hankkeen kotisivut: http://lemonproject.ning.com/