Päivitetty: 11.8.2023

Vakka-opisto Heading for Europe

1.8.2018 – 31.7.2021

Vakka-opisto Heading for Europe on Euroopan Unionin Erasmus+ -vaihto- ja yhteistyöohjelmaan liittyvä aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuushanke. EU-ohjelman avulla tuetaan aikuiskoulutusorganisaatioiden henkilöstön osaamisen ja opetuksen laadun kehittämistä sekä oppilaitosten kansainvälistymistä.

Vakka-opisto Heading for Europe on kaksivuotinen hanke, jonka tavoitteena on kehittää opiston opetushenkilökunnan ammatillista osaamista, ja siten opetuksemme laatua. Hankkeen tavoitteena on myös luoda uusia kontakteja ja verkostoitua kansainvälisesti. Painopistealueena hankkeessa on kädentaitojen sekä kieltenopetuksen kehittäminen.

Lisätietoja:
Päivi Ruusuvuori, kieltenopettaja
Vakka-Suomen kansalaisopisto
Puh. 044 585 3100
Sähköposti: paivi.ruusuvuori(at)vakkaopisto.fi

Lue hankkeesta lisää opiston peda.net-alustalla

————–

Vakka-opisto Heading for Europe

1.8.2018 – 31.7.2021

Vakka-opisto Heading for Europe is a mobility project related to EU’s Erasmus+ programme. In the field of adult education, this European Union programme aims at improving the skills of adult education staff and thus the quality of teaching, as well as international cooperation between European adult education organizations.

Vakka-opisto Heading for Europe (Vakka-opisto is the short form of the name of our organization in Finnish) is a two-year project that aims at improving the professional skills and competences of our teaching staff, thus increasing the quality of our teaching. We also wish to establish new contacts in order to start international cooperation. The project focuses on developing the sectors of handicrafts and language teaching.

For more information contact:
Päivi Ruusuvuori, Language teacher
Vakka-Suomi Adult Education Centre
Tel. +358 44 585 3100
Email: paivi.ruusuvuori(at)vakkaopisto.fi

Read more about the project on our peda.net platform