Päivitetty: 22.6.2020

OPH:n laatu- ja kehittämishankkeet, koulutushankkeet

Vakka-opistossa on vuodesta 2010 lähtien toteutettu erilaisia kehittämishankkeita vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisrahoituksella, hankkeita on myös tuettu Vakka-opiston omarahoitusosuudella. Ensimmäisen laatu-ja kehittämisavustuksen myönsi Opetus- ja kulttuuriministeriö  vuonna 2010, sen jälkeen avustusta Vakka-Suomen kansalaisopistolle on myöntänyt Opetushallitus vuosina 2011, 2012, 2014 sekä 2016.

Opistoakatemia 2017-2018

Opistoakatemian logo
Hankkeen tavoitteena oli innovoida ja käyttöönottaa OpistoAkatemia yhteistyöopistojen etäluentojen tarjonnan ja muun verkko-opetuksen yhteistyömuodoksi.
Hankkeessa opistoihin on keväällä 2018 hankittu Peda.net -verkko-oppimisympäristö, joka otetaan laajamittaiseen käyttöön verkkomateriaalin alustana.
Projektiin osallistuivat Keravan Opisto, Vakka-Suomen kansalaisopisto sekä Loimaan työväenopisto, joista viimeksi mainittu toimi hankkeen koordinaattorina.

Somedia – sosiaalisen median kehittämishanke 2016-2017
Loppukeväästä 2016 Opetushallitus myönsi Vakka-opistolle 12 000 euron määrärahan Somedia-kehittämishankkeeseen, jonka tarkoituksena oli kehittää Vakka-Suomen kansalaisopiston sosiaalisen median suunnitelmia.

Perinne-Vakka
Perinne-Vakka on avautunut 23.1.2013. Sen tavoitteena on luoda nettiin oma tallennusalusta, jonne perinteenkeruusta kiinnostuneet ihmiset voivat tallentaa muistojaan kuvien ja tekstien muodossa. Siirry Perinne-Vakkaan

Sydämen asialla
Sydämen asialla keskittyi hyvinvointiliikuntaan, ravintoon ja muistiin tarjoamalla asiantuntijaluentoja ja yhdessäoloa terveyden edistämisen merkeissä. Sydämen asialla oli määräaikainen kehittämistoimi ja se on päättynyt v. 2012. Terveys ja hyvinvointi ovat kuitenkin edelleen eräs Vakka-opiston painopistealueista, toimintaa on nyttemmin jatkettu omalla rahoituksella.

Ekoteko ja Kestävä kehitys
Vakka-opiston tavoitteena on saattaa kestävä kehitys näkyväksi ja pysyväksi osaksi opiston jokapäiväistä toimintaa. Lukuvuosien 2012-2015 opetusohjelmissa kurssit, jotka sisältävät kestävän kehityksen näkökulman tai otteen, oli merkitty Ekoteko-logolla.

Ideana on toteuttaa pieniä ja konkreettisia ekologisia tekoja kursseilla. Joillakin kursseilla ekoteko toteutetaan yhdellä kokoontumisella, jollakin se näkyy materiaalivalinnoissa ja toisilla käsiteltävässä aiheessa. Ekoteko-kampanjan tuloksia on esitelty Vakka-opiston kevätnäyttelyissä keväällä 2013-2015.

Vakka-Suomen kansalaisopistolle myönnettiin OKKA-säätiön valtakunnallinen Kestävän kehityksen sertifikaatti oppilaitoksille keväällä 2016. Sertifikaatti uusittiin keväällä 2019.

Kielten ja muun verkko-opetuksen kehittäminen
Kielten opetuksessa tavoitteena on lisätä kielten opiskelumahdollisuuksia erityisesti verkko-opetuksessa ja työstämällä siihen soveltuvaa oppimateriaalia. Toisena tavoitteena on suomen kielen opetuksen kehittäminen.