OPH:n Laatu- ja kehittämishankkeet, koulutushankkeet

Vakka-opistossa on vuodesta 2010 lähtien toteutettu erilaisia kehittämishankkeita Opetushallituksen vapaan sivistystyön Laatu- ja kehittämisrahoituksella. Kehittämishankkeisiin on saatu OPH:n rahoitusta, minkä lisäksi niitä on toteutettu Vakka-opiston omarahoitusosuudella. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi ensimmäisen Laatu-ja kehittämisavustuksen vuonna 2010, sen jälkeen avustusta on Vakka-Suomen kansalaisopistolle myöntänyt Opetushallitus vuosina 2011, 2012 sekä 2014. Loppukeväästä 2016 Opetushallitus myönsi Vakka-opistolle 12 000 euron määrärahan Somedia-kehittämishankkeeseen, jossa on tarkoituksena kehittää Vakka-Suomen kansalaisopiston sosiaalisen median suunnitelmia.

Somedia – sosiaalisen median kehittämishanke 1.8.2016-31.12.2017
▲ laaditaan opistolle kattava sosiaalisen median välineitä hyödyntävä koulutus- ja tiedottamissuunnitelma
▲ työvälineitä käytetään markkinointiin ja uusien opiskelijaryhmien tavoittamiseen
▲  opetuksen kehittämiseen

 • Tavoite 1
  – henkilökunnan sitoutuminen some-suunnitelmaan
  – suunnitelma osana kehittämisstrategiaa
  – tehtävienjako ja toimenpiteiden aikataulutus
  – alkukartoitus = suunnittelutilaisuus päätoiminen henkilökunta (nykytilanne, tavoitteet, toiveet (myös asiakkaiden, opettajien)
  – sisäinen ja ulkoinen somesuunnitelma, tarkastellaan vuosittain
 • Tavoite 2
  – eri some-välineiden käyttö suunnitelmallista ja opiston näkyvyys toiminta-alueella on hyvä
  – henkilökunnan kouluttautuminen (myös tuntiopettajia mukana) kiinnostuksen mukaan
  – ulkopuolista ideointia/asiantuntemusta mukana
 • Tavoite 3
  – eri medioiden käyttömahdollisuudet tiedostetaan kurssitoiminnassa
  – opetuskäyttö, kurssisuunnittelu ja kurssisisällöt
  – oppiaineiden rajat ylittävää toimintaa
  – yhteiset suunnittelu- ja koulutustilaisuudet
  – tutustuminen muiden toimintaa (retket?)
  – some-opas kurssisuunnittelua varten
  – pilotointivaiheen jälkeen 2-3 verkossa toteuttavaa kurssia

Perinne-Vakka
Perinne-Vakka on avautunut 23.1.2013. Sen tavoitteena on luoda nettiin oma tallennusalusta, jonne perinteenkeruusta kiinnostuneet ihmiset voivat tallentaa muistojaan kuvien ja tekstien muodossa. Perinne-Vakkaan pääset tästä linkistä.

Sydämen asialla
Sydämen asialla keskittyi hyvinvointiliikuntaan, ravintoon ja muistiin tarjoamalla asiantuntijaluentoja ja yhdessäoloa terveyden edistämisen merkeissä. Sydämen asialla oli määräaikainen kehittämistoimi ja se on päättynyt v. 2012. Terveys ja hyvinvointi ovat kuitenkin edelleen eräs Vakka-opiston painopistealueista, toimintaa on nyttemmin jatkettu omalla rahoituksella.

Ekoteko ja Kestävä kehitys
Vakka-opiston tavoitteena on saattaa kestävä kehitys näkyväksi ja pysyväksi osaksi opiston jokapäiväistä toimintaa. Lukuvuosien 2012-2015 opetusohjelmissa kurssit, jotka sisältävät kestävän kehityksen näkökulman tai otteen, on merkitty ekoteko-logolla.

Ideana on toteuttaa pieniä ja konkreettisia ekologisia tekoja kursseilla. Joillakin kursseilla ekoteko toteutetaan yhdellä kokoontumisella, jollakin se näkyy materiaalivalinnoissa ja toisilla käsiteltävässä aiheessa. Ekoteko-kampanjan tuloksia on esitelty Vakka-opiston kevätnäyttelyissä keväällä 2013-2015.

Vakka-Suomen kansalaisopistolle myönnettiin OKKA-säätiön valtakunnallinen Kestävän kehityksen sertifikaatti oppilaitoksille keväällä 2016. Sertifikaatti uusittiin keväällä 2019.

Kielten ja muun verkko-opetuksen kehittäminen
Kielten opetuksessa tavoitteena on lisätä kielten opiskelumahdollisuuksia erityisesti verkko-opetuksessa ja työstämällä siihen soveltuvaa oppimateriaalia. Toisena tavoitteena on suomen kielen opetuksen kehittäminen.