Päivitetty: 22.6.2020

Pramilla I, II ja III

Varsinaissuomalaisten kansalaisopistojen Osaava opettaja -hanke 

Pramilla on osa opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämää ja rahoittamaa valtakunnallista Osaava -ohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on ollut opistoissa työskentelevien opettajien osaamisen kehittäminen ja henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistaminen. Turun suomenkielinen työväenopisto toimi Pramilla I -hankkeen koordinaattorina ja Vakka-Suomen kansalaisopisto Pramilla II -hankkeen koordinaattorina. Pramilla III -hanketta hallinnoi Salon kansalaisopisto. Pramilla-yhteistyöverkoston jäseniä ovat Salon kansalaisopisto, Someron kansalaisopisto, Turun suomenkielinen työväenopisto, Vakka-Suomen kansalaisopisto ja Åbo svenska arbetarinstitut.