PRAMILLA I, II JA III

VARSINAISSUOMALAISTEN KANSALAISOPISTOJEN OSAAVA OPETTAJA- HANKE

PRAMILLA on osa opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämää ja rahoittamaa valtakunnallista Osaava –ohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on opistoissa työskentelevien opettajien osaamisen kehittäminen ja henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistaminen. Turun suomenkielinen työväenopisto toimii Pramilla I -hankkeen koordinaattorina ja Vakka-Suomen kansalaisopisto Pramilla II -hankkeen. Tällä hetkellä käynnissä olevaa Pramilla III -hanketta hallinnoi Salon kansalaisopisto. Pramilla-yhteistyöverkoston jäseniä ovat Salon kansalaisopisto, Someron kansalaisopisto, Turun suomenkielinen työväenopisto, Vakka-Suomen kansalaisopisto ja Åbo svenska arbetarinstitut.