Päivitetty: 22.6.2020

Talk@tive

Vakka-opisto oli mukana kieltenopetuksen Talk@tive Grundtvig -oppimiskumppanuushankkeessa, joka liittyi Euroopan unionin Elinikäisen oppimisen toimintaohjelmaan. Hanke oli kaksivuotinen ja mukana oli oppilaitoksia viidestä maasta. Hanketta koordinoi Escuela oficial de idiomas de Murcia (Espanja). Vakka-opiston lisäksi partnereina olivat Centrum voor Volwassenenonderwijs Kamer voor Handel en Nijverheid Brussel (Belgia), Hermods AB (Ruotsi) sekä Köşk Halk Eğitimi Merkezi (Turkki).

Oppimiskumppanuuden eräänä lähtökohtana olivat mukana olevien oppilaitosten yhteisiksi kokemat verkko- ja etäopiskeluun liittyvät ongelmat – miten harjoittaa opiskelijoiden suullista kielitaitoa ja toisaalta miten ylläpitää heidän opiskelumotivaatiotaan. Toisena lähtökohtana olivat monissa Euroopan maissa nähtävissä olevat erilaiset sosiaaliset ongelmat ja oppimisvaikeudet sekä ongelmat, joita esim. maahanmuuttajilla, senioreilla tai aikuisopiskelijoilla yleisesti on yrittäessään sopeutua yhteiskunnan elinikäisen oppimisen vaatimuksiin.

Hankkeen tavoitteena oli luoda työkaluja ja toimintamalleja, joilla voidaan tukea ja parantaa suullisen kielitaidon harjoittelumahdollisuuksia verkko- ja monimuoto-opinnoissa. Tarkoituksena oli luoda aktiviteetteja, joiden avulla toisaalta harjoitetaan opiskelijoiden suullista kielitaitoa ja toisaalta saatetaan heidät pohtimaan ja tiedostamaan Euroopan kokonaisuutena kohtaamia muutoksia, sosiaalisia haasteita ja ongelmia – asioita, jotka koskettavat kaikkia EU –kansalaisia ikään, sosiaalisiin taustoihin tai syntyperään katsomatta. Luodut aktiviteetit ovat perustana eri oppilaitoksista tulevien opiskelijoiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa, joka tapahtuu sitä varten perustetussa verkkoympäristössä.

Vakka-opiston yhteyshenkilönä
Päivi Ruusuvuori, puh. 044 585 3100, paivi.ruusuvuori (at) vakkaopisto.fi