Päivitetty: 22.6.2020

NICE – New Ideas and Cooperation in Education

1.7.2014 – 30.6.2016

Vakka-opiston NICE -hanke liittyi Euroopan unionin uuteen Erasmus+ -vaihto- ja yhteistyöohjelmaan (2014-2020), tarkemmin sanoen sen Avaintoimeen 1, Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus. Aikuiskoulutuksen sektorilla tämän EU-ohjelman avulla tuetaan aikuiskoulutushenkilöstön osaamisen kehittämistä sekä eurooppalaisten aikuiskoulutusorganisaatioiden välistä yhteistyötä.

NICE oli kaksivuotinen hanke, jonka tavoitteena oli lisätä oppilaitoksemme henkilökunnan ammatillista osaamista ja kehittää koko opiston toimintaa sekä parantaa opiston valmiuksia verkostoitua kansainvälisesti.

Hankkeen päätavoitteina ovat:

  • verkko-opetuksen kehittäminen ja uuden teknologian parempi hyödyntäminen kaikissa oppimisprosesseissa
  • nykyisen paikallisperinteen digitaalisen tallentamisjärjestelmän edelleen kehittäminen ja käytettävyyden lisääminen
  • kestävän kehityksen saattaminen osaksi kaikkia oppilaitoksemme prosesseja, sekä hallinnon että opetuksen puolella

Tavoitteenamme on verkostoitua ja luoda uusia kontakteja, vaihtaa kokemuksia sekä hyviä käytäntöjä, saada uusia ideoita, jakaa tietoa ja asiantuntemusta sekä kehittää kansainvälistä yhteistyötä toisten oppilaitosten kanssa.

Lisätietoja:
Päivi Ruusuvuori, kieltenopettaja
Vakka-Suomen kansalaisopisto
Puh. 044 585 3100
email paivi.ruusuvuori(at)vakkaopisto.fi

NICE  – New Ideas and Cooperation in Education

1.7.2014 – 30.6.2016

Our project NICE at Vakka-Suomi Adult Education Centre was related to the new EU programme Erasmus+ for 2014-2020, and more specifically to its Key Action 1, Mobility of Individuals. In the field of adult education and training this new programme aims at improving both the competences and skills of adult education staff as well as cooperation between European adult education organizations.

NICE is a two-year project that aims at improving the professional skills and competences of our staff and developing our institution as a whole, as well as improving our possibilities to establish contacts internationally.

The main themes of our project are:

  • to develop online teaching and the use of new technology and tools in all our learning processes
  • to further develop our present system for recording local heritage digitally and to make it easier for ordinary people to use
  • to integrate sustainable development throughout our management and learning processes

All in all, with this project we wish to establish new networks, exchange experiences and good practices, get new ideas, share knowledge and expertise and develop international cooperation.

For more information contact:
Päivi Ruusuvuori, Language teacher
Vakka-Suomi Adult Education Centre
Tel. +358 44 585 3100
email paivi.ruusuvuori(at)vakkaopisto.fi